Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα Κούνεβα ενημέρωσε την Ευρωομάδα της Αριστεράς για τη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η κ. Κούνεβα ζητάει τη στήριξη της Αριστεράς στην Ευρώπη, τονίζει πως τα ΜΜΕ δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία σε αυτή τη δίκη ενώ ταυτόχρονα προτείνει να καλέσουν ή στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο την Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε από την Χρυσή Αυγή.

Υπενθυμίζουμε ότι η κ. Κούνεβα παρευρέθηκε στην δίκη της Χρυσής Αυγής, στο Εφετείο Αθηνών και στην εκδίκαση της υπόθεσης των Αιγυπτίων αλιεργατών, όπου και συνάντησε την Μάγδα Φύσσα.

Ç Êùíóôáíôßíá Êïýíåâá óôï Åöåôåßï Áèçíþí ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. Ç åõñùâïõëåõôÞò ðñïóÞëèå, ðñïêåéìÝíïõ íá ãíùñßóåé ôç ìçôÝñá ôïõ Ðáýëïõ Öýóóá, íá åêöñÜóåé ôç óõìðáñÜóôáóÞ ôçò óôï äñÜìá ðïõ âéþíåé áõôÞ ìåôÜ ôïí ÷áìü ôïõ ãéïõ ôçò êáé íá äçëþóåé üôé óôçñßæåé ôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò ãéá ôçí áðïíïìÞ äéêáéïóýíçò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

 

 


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ