Ακόμα και μέσα στο Μάρτιο είναι πιθανό να διεξαχθεί ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκχώρηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών, γενικού περιεχομένου, πανελλαδικής εμβέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία που αναμένεται να επιλεγεί είναι αυτή των κλειστών οικονομικών προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι (σχήματα ή φυσικά πρόσωπα), εκτός από την κλειστή οικονομική προσφορά, θα συνυποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εγγυητικές επιστολές, βεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση τραπεζικών δανείων… 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αργότερα, όταν θα συνομιλήσουμε με αρμόδια θεσμική πηγή…

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ