Τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, είπαν η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ακολούθησαν το Λύκειο Ελληνίδων, η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης και η Παιδική Χορωδία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος προς τα μέλη της Λέσχης Ποντίων Ναούσης τόνισε, ας αφιερώσουμε την ημέρα στις ψυχές αυτών που έπεσαν κατά την Γενοκτονία των Ποντίων.

Αμέσως μετά, ο κ. Παυλόπουλος αντάλλαξε ευχές με τους φωτογράφους και δημοσιογράφους που παρευρέθησαν στην εκδήλωση και έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία μαζί τους.

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

O Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò Üêïõóå ôá ×ñéóôïõãåííéÜôéêá êÜëáíôá áðü ôç ÷ïñùäßá ôïõ Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÐÝìðôç 24 Äåêåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ
O Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò Üêïõóå ôá ×ñéóôïõãåííéÜôéêá êÜëáíôá áðü ôç ÷ïñùäßá ôïõ Ëõêåßïõ Åëëçíßäùí, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï, ÐÝìðôç 24 Äåêåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ
SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ