Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υποδέχτηκε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου, τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Αρχικά ο πρωθυπουργός συνάντησε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού με τον οποίο συζήτησε για το Κυπριακό ζήτημα για το οποίο και οι δύο τόνισαν ότι βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

ÓõíÜíôçóç ôïõðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ ÁÊÅË ¶íôñï Êõðñéáíïý ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

ÓõíÜíôçóç ôïõðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ ÁÊÅË ¶íôñï Êõðñéáíïý ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Συνάντηση είχε αργότερα και με τον Γραμματέα του Γαλλικού K.K. Πιέρ Λοράν

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñáò ìå ôïí Åèíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Ãáëëéêïý Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò, ÐéÝñ ËïñÜí, ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÓõíÜíôçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñáò ìå ôïí Åèíéêü ÃñáììáôÝá ôïõ Ãáëëéêïý Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò, ÐéÝñ ËïñÜí, ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Τέλος ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με το ηγετικό στέλεχος της γερμανικής Αριστεράς, Γρέγκορ Γκίζι.

ÓõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁËÝîç Ôóßðñá ìå ôï çãåôéêü óôÝëå÷ïò ôçò ãåñìáíéêÞò ÁñéóôåñÜò, Äñ. ÃêñÝãêïñ Ãêýæé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÓõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁËÝîç Ôóßðñá ìå ôï çãåôéêü óôÝëå÷ïò ôçò ãåñìáíéêÞò ÁñéóôåñÜò, Äñ. ÃêñÝãêïñ Ãêýæé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ