Μικρή μείωση στην χορήγηση των επιχειρηματικών δανείων αν και τα κριτήρια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα αλλά οι όροι ελαφρώς πιο αυστηροί, είναι τα βασικά συμπεράσματα από την τακτική έρευνα που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια ήταν ελαφρά μειωμένη κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε αντίθεση με τις θετικές προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για αγορές παγίων.

Η ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016.

Όσον αφορά στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια τα κριτήρια χορήγησης τους προς τα νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015 όπως και οι όροι χορήγησης δανείων το δ΄ τρίμηνο του 2015.

Τα κριτήρια για όλα τα δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ