Στη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης από το 2001 μέχρι σήμερα για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 αποτυπώνουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος »ΕΡΓΑΝΗ».

Σύμφωνα με αυτά, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν θετικό, καθώς οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στο 1.341.392 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.168.371, εκ των οποίων οι 635.694 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 532.677 ήταν οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εννιαμήνου του έτους είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 173.021 νέες θέσεις εργασίας

Ωστόσο, για το Σεπτέμβριο του 2015 καταγράφηκε μείωση της μισθωτής απασχόλησης καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 13.003 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 175.954, ενώ οι αποχωρήσεις σε 188.957. Από τις 188.957 συνολικά αποχωρήσεις, οι 89.056 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 99.901 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ