Είναι γνωστό ότι ο βασικός σχεδιασμός του πρωθυπουργού αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών δεικτών, σε συνδυασμό με τη μείωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του χρέους και την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων (από το 2018 και μετά).

Οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για την περίοδο μέχρι το 2019 περιλαμβάνουν μια σειρά από θετικές αναφορές, αφού:

  • Η ανεργία εκτιμάται πως θα υποχωρήσει στο 20%, (η δέσμευση του κ. Τσίπρα είναι να πέσει στα επίπεδα του 13%)
  • Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα αυξηθεί κατά 8,3%
  • Οι κατασκευές, οι οποίες συνδέονται με 400 και πλέον επαγγέλματα, θα αυξηθούν κατά 34,8%, ενώ,
  • Οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 13%

Η επιδίωξη της επίτευξης των παραπάνω προβλέψεων αποτελεί και τον σημαντικότερο λόγο για την «ακύρωση» όλων των σεναρίων που επιμένουν για πρόωρες εκλογές…


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ