Την κατάσταση με τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται βάση νόμου να αποστείλουν τα μηνιαία στοιχεία για τα μεγέθη τους και τα απαιτούμενα στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων για τον μήνα Ιούλιο τα οποία είναι απαραίτητα για την καταβολή της επιχορήγησής τους από τον προϋπολογισμό, δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Πρόκειται μεταξύ άλλων για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και για ΝΕΡΙΤ , ΕΡΤ ΑΕ , ΚΕ.Π.Ε, Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας , «ΘΕΜΙΣ» Κατασκευαστική ΑΕ, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Αγρινίου και Αθήνας , Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων και Ελληνικό ΑΕ ,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ