Στα 5,244 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης από τους φόρους στο εισόδημα και στην περιουσία, έναντι 5,301 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν σε 6,963 δισ. ευρώ από 6,124 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο πέρυσι.
Στο σκέλος των δαπανών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,410 δισ. ευρώ από 5,353 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο πέρυσι.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν εφέτος σε 9,471 δισ. ευρώ από 9,609 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, διαμορφώθηκε στο τέλος του β’ τριμήνου εφέτος σε 315,290 δισ. ευρώ, από 301,266 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου πέρυσι.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ