Αναλυτική εγκύκλιο που δίνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιβολή του φόρου στη συνδρομητική τηλεόραση (10%) εξέδωσε η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Όπως προκύπτει, το ειδικό τέλος θα επιβληθεί επί της καθαρής αξίας ενώ επί του τέλους θα επιβάλλεται και ΦΠΑ 24%.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Το τέλος αυτό επιβάλλεται επι κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός».

Αναλυτικά, η σχετική εγκύκλιος:

document


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ