Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου, θα μπορούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις για τον ΦΠΑ, μια διαδικασία που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσο του ειδικού δικτύου TaxisNet.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η καταβολή του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου να γίνει σε δόσεις η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη δόση.

Επίσης, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε., για τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α ν. 4174/2013 (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων), από την λήξη της έως και την 30η Νοεμβρίου, μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ