Συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η υποχώρηση των τιμών των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους οι τιμές των διαμερισμάτων εμφάνισαν μείωση κατά 2,7%, μετά από μείωση 4,7% του πρώτου τριμήνου.

Η μείωση τιμών το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 3,3% για τα «νέα» διαμερίσματα ( έως 5 ετών) και 2,3% για τα «παλαιά .

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει μείωση 2,4% στην Αθήνα, 4,0% στη Θεσσαλονίκη, 3,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ