Δεκτό έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας για νέα μείωση, αυτή τη φορά κατά 2,1 δισ. ευρώ στο ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Μετά από αυτή την εξέλιξη το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες καθορίστηκε στο ποσό των 75,8 δισεκατομμυρίων ευρώ έως και την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016.

Η μείωση του ανώτατου ορίου αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επιτευχθείσα πρόοδο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ