Μείωση κατά 216 εκατ. ευρώ, στα 822 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τον Απρίλιο, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και στη βελτίωση των ισοζυγίων των πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε.

Ενδεικτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 276 εκατ. ευρώ σε σύγκριση το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αποκλειστικά λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 307 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 316 εκατ. ευρώ, από 669 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2015.

Συνολικά οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 19,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,6%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να αυξηθεί τελικά κατά 32 εκατ. ευρώ.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ