Για απώλειες εσόδων της τάξεως των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από τυχόν κλείσιμο των τηλεοπτικών σταθμών που δεν εξασφάλισαν άδεια, κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.

Παραθέτει μάλιστα κατάλογο στον οποίο περιγράφονται οι απώλειες για τα επόμενα 10 χρόνια, μετά από υπολογισμό απορρόφησης προσωπικού και έργου από άλλα κανάλια, από το κλείσιμο των STAR, ALPHA, MEGA, MAK tv, ART, EPSILON .

Γίνεται καταρχήν αναφορά για άμεση και έμμεση απώλεια 1.657 θέσεων απασχόλησης.

Επίσης αναφέρονται οι εκτιμώμενες απώλειες σε ορίζοντα 10ετίας:

Εισόδημα απολυμένων 692 εκατομμύρια ευρώ.
Πολλαπλασιαστική έμμεση απώλεια εισοδήματος 415,2 εκατ. ευρώ.
Άμεσοι φόροι, εισφορές, άμεση απώλεια 276,8 εκατ. ευρώ.
Άμεσοι φόροι, εισφορές, έμμεση απώλεια 166,1 εκατ. ευρώ.
ΦΠΑ, άμεση απώλεια 99,6 εκατ. ευρώ.
ΦΠΑ, έμμεση απώλεια 39,9 εκατ. ευρώ.
Επιδόματα ανεργίας σε απολυμένους 15 εκατομμύρια.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ