Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ, λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2011.

– Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας Investment Analysis Α.Ε.Π.Ε.Υ., προκειμένου να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες.

– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΕΥΡΩΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ.», σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

SHARE

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ