Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία «Δημ. Αθ. Τσεκούρας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», λόγω μη τήρησης των διατάξεων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρία «Triple A Experts ΑΕΠΕΥ», λόγω μη αποστολής ενημερώσεων για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολών.
– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Κροίσος Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης», λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.
– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Πρωτέας Ρόδου Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβηση», λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών της εταιρίας.
– Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «Probank ΑΕΔΑΚ», λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της εταιρίας.

SHARE

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ