Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή αποφάσισε:

– Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «Ιντερκοντινένταλ Ιντερνάσιοναλ Ανώνυμη Εταιρεια Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, ήτοι 10.500.000 μετοχών, στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία Τηλέτυπος Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του ν.3556/2007 ως προς τη μη δημοσιοποίηση και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015.

– Την διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της εταιρίας «Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο Σύγχρονης Ιατρικής Α.Ε.».


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ