Στην κατηγορία Επιτήρησης εισέρχονται οι μετοχές των εταιρειών Frigoglass, Χατζηκρανιώτη, Βαράγκης και Εκδόσεις Λιβάνη, σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ στην κατηγορία Διαγραφή μεταφέρονται οι μετοχές της Προοδευτικής.

Συγκεκριμένα, η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις λοιπές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης και αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης.

– Οι μετοχές των εταιριών «Frigoglass Α.B.E.Ε.», «Υιοί Ε. Χατζηκρανιώτη – Αλευροβιομηχανία Τυρνάβου» και «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη» μεταφέρονται από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, αποφάσισε τη διαγραφή του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί των μετοχών της «Frigoglass», καθώς και την παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των εν λόγω μετοχών για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.

– Οι μετοχές της εταιρίας «Βαράγκης ΑΒΕΠΕ» μεταφέρονται από την κατηγορία Προς Διαγραφή στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή

Οι μετοχές της εταιρείας «Προοδευτική ΑΤΕ» μεταφέρονται από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω χαμηλών ετήσιων συνολικών εσόδων (Euro2 εκατ.)
Οι προαναφερθείσες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 15 Απριλίου 2016.

SHARE

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ