Η διασφάλιση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και η ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και της φορολογικής συνείδησης με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελούν βασικές προτεραιότητες στη δράση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από το Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020.

Το σχέδιο δημοσιοποίησε η ΓΓΔΕ στον ιστότοπό της (www.publicrevenue.gr) και καθορίζει τους στόχους και τους άξονες παρέμβασης στους οποίους θα βασιστούν όλες οι μελλοντικές της ενέργειες.

Το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΓΔΕ δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, εντοπίστηκαν οι αδυναμίες του και αναγνωρίστηκαν οι επιτυχίες του. Έτσι αναμένεται να αποτελέσει επιτυχημένο οδηγό για τη δράση της Γ.Γ.Δ.Ε. την επόμενη πενταετία.

Με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020 αναθεωρούνται το Όραμα και η Αποστολή και επικαιροποιούνται οι Αξίες, οι Στρατηγικοί Στόχοι και οι Άξονες Παρέμβασης.

Η δημοσίευση του Σχεδίου συμπίπτει με την πρόσφατη τοποθέτηση του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή ο οποίος θέτει τις προτεραιότητες και τη στρατηγική κατεύθυνση του Οργανισμού και αναλαμβάνει να συντονίσει την εκτέλεση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ