Την απόκτηση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων The Mall Athens και Golden Hall, ανακοίνωσε η εταιρεία Lamda Development S.A.

Δεδομένου ότι η εταιρεία κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, η εταιρεία καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η εταιρεία αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ