Συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», κατά τη διάρκεια της οποίας αποφάσισε την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση (με απορρόφηση) με την εταιρεία «ΚΑΡΕΛΑ Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογίας Έρευνας Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων Βιοτεχνίας και Βιομηχανίας». Σημειώνεται πως η Εθνική Πανγαία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ΚΑΡΕΛΑ ΑΕ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η σχεδιαζόμενη συγχώνευση έχει προταθεί να πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών. Η 31.12.2015 έχει οριστεί ως ημερομηνία μετασχηματισμού, ενώ εκτιμάται ότι η σχεδιαζόμενη συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών.

«Η ολοκλήρωσή της, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τη λήψη εταιρικών αποφάσεων που θα οριστικοποιήσουν τη διαδικασία και θα εγκρίνουν τη συγχώνευση, καθώς και από την έγκριση της συγχώνευσης από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ