Στο 179,2% του ΑΕΠ έφτασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι 176,1% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 91,2% του μέσου ΑΕΠ  και στο 84,3% του ΑΕΠ στην «ΕΕ των 28».

Το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα και ακολουθούν, Ιταλία με 135,5% και  Πορτογαλία με 131,7%. Το χαμηλότερο χρέος έχουν Εσθονία 9,7% , Λουξεμβούργο 22% και Βουλγαρία με 29,4%.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ