Ελαφρά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη προβλέπει για το τρέχον έτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χαμηλότερο το 2018.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,6% φέτος αντί 1,5% σε προηγούμενη έρευνα, κατά 1,4% το 2017 (όσο και στην προηγούμενη έρευνα) και κατά 1,5% το 2018 αντί 1,6%.

Για το 2021, η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 1,6% αντί 1,7%. Η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.

Για τον πληθωρισμό, οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί στο 0,2% φέτος έναντι 0,3% που προέβλεπαν σε προηγούμενη έρευνα, στο 1,2% το 2017(όσο και η προηγούμενη πρόβλεψη) και στο 1,4% το 2018 αντί 1,5%.

Για το 2021, η πρόβλεψη παραμένει σταθερή στο 1,8%.

Όσον αφορά στην ανεργία, αναμένεται να συνεχιστεί η πτωτική της τάση και να διαμορφωθεί στο 10,1% το 2016 και το 9,7% το 2017 (όσο και στην προηγούμενη έρευνα), ενώ το 2018 θα υποχωρήσει στο 9,3% αντί 9,5% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Για το 2021, αναμένεται περαιτέρω πτώση της ανεργίας της Ευρωζώνης στο 8,7%.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ