Μια σειρά αλλαγών, στην κατεύθυνση της «χαλάρωσης» των capital controls, προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από τον υπηρεσιακό υπουργό, Νίκο Χριστοδουλάκη.

Μεταξύ άλλων θα δοθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης «ευελιξίας» στον περιορισμό των διαδικτυακών συναλλαγών, θα προωθηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων προς τις τράπεζες από τα φυσικά πρόσωπα  ενώ επίσης θα επιτραπεί  το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στους νέους φοιτητές,

Αναλυτικά οι 7 αλλαγές του Υπουργείου Οικονομίας:

-Εξάντληση σε εβδομαδιαία βάση του καθορισμένου ορίου συναλλαγών στο εξωτερικό ανά τραπεζικό ίδρυμα, που ήταν σε ημερήσια βάση.

-Παροχή δυνατότητας ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στους νέους φοιτητές.

-Μεταφορά των αιτημάτων νομικών προσώπων για συναλλαγές έως και 5.000 ευρώ στα τραπεζικά καταστήματα.

-Εντατικοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτημάτων των φυσικών προσώπων από τις τράπεζες.

-Δυνατότητα ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, περιορισμένου χρόνου, σε υποψήφιους βουλευτές και κόμματα. Οι συναλλαγές θα γίνονται όπως ακριβώς και για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία προνομιακή μεταχείριση.

-Χαλάρωση των περιορισμών στις διαδικτυακές συναλλαγές του εξωτερικού.

-Κωδικοποίηση του πλαισίου περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σε ένα ενιαίο κείμενο.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ