Αμετάβλητο στο 0,42% παρέμεινε τον Ιούλιο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων καταθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε στο 0,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις, διαμορφώθηκε στο 0,19%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο νέων δανείων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, στο 5,01%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος για τα νοικοκυριά, διατηρήθηκε στο 0,86%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια , κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,47%.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ