Δεν μεταβάλλονται τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε:

Να διατηρήσει στο 0% το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Να διατηρήσει στο 0,25% το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης.

Επίσης διατηρείται  το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο -0,40%.

 


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ