Αύξηση κατά 4,3% στα μετά από φόρους κέρδη παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ το εννεάμηνο του 2015, διαμορφωμένα στα 42,3 εκατομμύρια ευρώ από 40,6 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ κατά το εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα 245 εκατομμύρια ευρώ από 246,4 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκαν στα 71,8 εκατομμύρια ευρώ από 73,6 εκατομμύρια ευρώ το εννεάμηνο του 2014 μειωμένα κατά 2,5%. Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων, υποχώρησε περαιτέρω στα 171,9 εκατομμύρια ευρώ έναντι 172,5 εκατομμύρια ευρώ το 2014.

Μείωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 41,5 από 46,6 εκατομμύρια ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατομμύρια ευρώ από 58 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας μείωση κατά 14,1% κυρίως λόγω της επίδρασης του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος κατά 3 εκατ. ευρώ και της προαναφερόμενης μείωσης του EBIT.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ