Ανοδικά κινήθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα, Τρίτη, η Eurostat.

Ειδικότερα, καταγράφηκε ποσοστό θετικής μεταβολής 0,4% σε σχέση με -0,1% τον Νοέμβριο του 2015 και -2,5% τον Δεκέμβριο του 2014.

Συνολικά, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός το Δεκέμβριο του 2015 ήταν 0,2%, από 0,1% το Νοέμβριο και -0,2% ένα χρόνο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 0,2% το Δεκέμβριο του 2015, έναντι 0,1% το Νοέμβριο και -0,1% ένα χρόνο πριν.

Αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν το Δεκέμβριο σε 12 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (-0,9%), τη Ρουμανία (-0,7%), την Κύπρο και τη Σλοβενία (από -0,6%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (1,4%), τη Μάλτα (1,2%) και την Αυστρία (1,1%). Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2015, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε δεκαπέντε.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ