Στα τρία στοιχεία που θα περιλαμβάνουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αναφέρθηκε ο Kalin Anev Janse, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και γραμματέας του EFSF.

Σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Boersen-Zeitung γνωστοποίησε ότι «εξετάζονται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και επί του παρόντος γίνεται επεξεργασία στα βραχυπρόθεσμα ωστόσο μένει ακόμη πολύ δουλειά».

Σύμφωνα με τον Kalin Anev Janse υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ των μετόχων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Υπάρχουν, όμως, τρία στοιχεία: Το πρώτο είναι η εξομάλυνση του προφίλ των αποπληρωμών. Η μέση διάρκεια αποπληρωμής είναι σήμερα 28 χρόνια. Μπορούμε να την αυξήσουμε στα 32,5 χρόνια για να προσαρμόσουμε τις αποπληρωμές και να αποφύγουμε κάποιες μεγάλες αυξήσεις στο προφίλ των αποπληρωμών.

Δεύτερον, εξετάζουμε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος από τα επιτόκια.

Και τρίτον, είναι η άρση μίας μεγάλης αύξησης των επιτοκίων το 2017 για ένα μικρό μέρος του ελληνικού χρέους, συμπλήρωσε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ξεκαθάρισε ότι το μεγαλύτερης διάρκειας δάνειο της Ελλάδας λήγει το 2059 και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές επιτρέπεται ο δανεισμός διάρκειας έως 45 χρόνια.
«Το δάνειο για την Ελλάδα είναι στα 43 χρόνια, δεν θα εκδώσουμε πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα», καταλήγει.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ