Σε ισχυρό αναπτυξιακό θεσμό στοχεύει να αναβαθμίσει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

Όπως αναφέρεται σε μελέτη του αρμόδιου υπουργείου και σημειώνεται στην ανακοίνωση, προβλέπονται:

– Ο σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης.

– Ο πολλαπλασιασμός των πόρων που διαχειρίζεται.

– Η στοχευμένη παρέμβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων.

– Η ενσωμάτωση του ΤΑΝΕΟ, το οποίο αποτελεί Ταμείο Συμμετοχών.

– Η διαμόρφωση μηχανισμού αξιολόγησης επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται με τις τράπεζες.

Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και το νομοθετικό πλαίσιο θα κατατεθεί προς ψήφιση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ