Κατά 0,7% μειώθηκε το κόστος εργασίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά είναι αυξημένο κατά 3,8% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2015 , σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

H τριμηνιαία μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ προέκυψε από τη μείωση των αμοιβών των εργαζομένων κατά 1% και τη μείωση της παραγωγικότητας κατά 0,3%.

Σε ετήσια βάση, οι αποδοχές των εργαζόμενων αυξήθηκαν 1,5%, ενώ η παραγωγικότητα μειώθηκε 2,2%, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους εργασίας κατά 3,8%.

Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ το κόστος εργασίας αυξήθηκε 0,5% έναντι 0,1% στο πρώτο τρίμηνο, καθώς οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν 0,6% και η παραγωγικότητα κατά 0,1%.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ