Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή του Ρουμανικού Συστήματος Μεταφοράς TRANSGAZ υπέγραψαν στο Βουκουρέστι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Σωτήριος Νίκας και από πλευράς TRANSGAZ ο πρόεδρος Ion Sterian και ο Γενικός Διευθυντής Petru Vaduva.

Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δύο εταιρειών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου και της αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και της συνεργασίας στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπου συμμετέχουν.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Νίκας επισημαίνει ότι «η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική του ΔΕΣΦΑ για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή της Βαλκανικής, πράγμα που θα επιτρέψει τη διέξοδο του φυσικού αερίου που εισάγεται ή θα εισαχθεί στο μέλλον, στην Ελλάδα, σε όλα τα Βαλκάνια και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ασφάλειας τροφοδοσίας, επ’ ωφελεία των καταναλωτών φυσικού αερίου σε όλη την περιοχή».


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ