Με το ποσό των 760 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύεται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που από τον Ιανουάριο του 2017 και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό να καλύψει τις βασικές ανάγκες 700.000 δικαιούχων που σήμερα διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Παράλληλα όπως γράφει η ΑΥΓΗ, με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσμοθετείται ειδικός μηχανισμός ελέγχου και συντονισμού όλων των αναγκών αλλά και των δράσεων που αφορούν την κοινωνική προστασία των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Σημειώνεται ότι βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη».


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ