Η παγκόσμια ανάπτυξη είναι πιθανόν να επιταχυνθεί το επόμενο έτος, αλλά οι προοπτικές αυτές παραμένουν υπό την αίρεση σοβαρών κινδύνων, αναφέρει ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που περιλαμβάνεται στο μηνιαίο οικονομικό δελτίο της.

Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με την ΕΚΤ, αφορούν ιδιαίτερα τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, περιλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και την απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ.

Μία σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και μία αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας θα μπορούσαν να επιτείνουν τις υπάρχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες, να μειώσουν την εμπιστοσύνη και να καταλήξουν σε μία απροσδόκητα ισχυρή επιβράδυνση, αναφέρει η ΕΚΤ.

Επισημαίνει παράλληλα ότι «οι οικονομικές επιπτώσεις από το Brexit ενδέχεται να είναι χειρότερες των αναμενόμενων, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και επηρεάζοντας αρνητικά το εμπόριο, την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις».


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ