Ποσό των 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,70% συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ