Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 με ετήσιο ρυθμό 2,6%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του εισοδήματός τους υποχώρησε στο 93,6% από 94,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο κατά 2,7% έναντι αύξησης 3% στο πρώτο τρίμηνο.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών για κατανάλωση αυξήθηκαν κατά 2,2% και ο καθαρός πλούτος κατά 3,2% από 2,2% στο πρώτο τρίμηνο.

Το χρέος των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 132,6% από 134,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2015.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ