Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,7% ενώ το ύψος των υποβληθέντων προσφορών υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό κατά 1,3 φορές.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ