Σύμφωνα με ανάλυση της Société Générale και όπως αναφέρει το Bloomberg, η Κίνα ενδέχεται να ακολουθήσει το δρόμο της Ελλάδας και των έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες.

Να προχωρήσει σε capital control ως μια μια προσεκτική και μετρημένη προσέγγιση ώστε να λύσει το αίνιγμα: ελεγχόμενη υποτίμηση του νομίσματος παράλληλα με επιπλέον περιορισμούς στη εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Η μεγαλύτερη πηγή εκροών κεφαλαίου κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και το πρώτο τρίμηνο του 2015 ήταν τη χρηματοδότηση του εμπορίου (εταιρικά ομόλογα, υποχρεώσεις, δάνεια) στον επιχειρηματικό τομέα της Κίνας.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ