Ως «μέρος του φυσιολογικού κινδύνου της χρηματοπιστωτικής αγοράς» αιτιολόγησε το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απόρριψη του αιτήματος των τουλάχιστον 200 Ιταλών επενδυτών που είχαν καταφύγει δικαστικά κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λόγω της αναδιάρθρωσης των ελληνικών ομολόγων (PSI) το 2012.

Οι Ιταλοί επενδυτές επεδίωκαν να ενάγουν την ΕΚΤ για ζημιές πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ υποστηρίζοντας ότι η Κεντρική Τράπεζα διαπραγματεύθηκε με την Ελλάδα μία μυστική συμφωνία ανταλλαγής των δικών της ομολόγων στις αρχές του 2012 και έλαβε νέα ομόλογα με καλύτερη διάρθρωση, δίνοντας στην ίδια το καθεστώς του προτιμώμενου πιστωτή εις βάρος των άλλων επενδυτών.

Οι υπόλοιποι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων έλαβαν το 2012 νέους τίτλους με πολύ χαμηλότερη ονομαστική αξία και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής.

Το Γενικό Δικαστήριο, που είναι το δεύτερο στην ιεραρχία ευρωπαϊκό δικαστήριο, αποφάνθηκε ότι η ΕΚΤ ενήργησε αποκλειστικά με στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών.

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ