Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παρά την κρίση αποδεικνύονται, για άλλη μια φορά, επιτυχημένες και ανθεκτικές.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η 5η έκδοση του Βαρόμετρου Ευρωπαϊκών Οικογενειακών Επιχειρήσεων που διεξήγαγε το European Family Businesses και η KPMG Enterprise.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αισιόδοξες για το μέλλον, υπάρχουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή τους.

Οι περισσότερες ανησυχίες αφορούν στην προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων στελεχών ενώ οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ως σημαντικούς παράγοντες της επιτυχίας το ανθρώπινο δυναμικό και την καινοτομία.

Οι ερωτηθέντες τονίζουν επίσης ότι το 52% σχεδιάζει να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και το 47% σε νέες προσλήψεις και στην εκπαίδευση.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ