Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει αυστηρότερες τις ρυθμίσεις για τα ιατρικά και τα σχετικά με την υγεία τηλεοπτικά προγράμματα και διαφημίσεις.

Η Κρατική Υπηρεσία για τον Τύπο, τις Δημοσιεύσεις, το Ραδιόφωνο, τις Ταινίες και την Τηλεόραση (SARFT) εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο, στην οποία αναφέρει ότι η παραγωγή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να γίνεται μόνο από το προσωπικό των τηλεοπτικών σταθμών. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει, επίσης, να ελέγχονται και να καταγράφονται. Δεν θα επιτρέπεται η εκπομπή προγραμμάτων ιδιωτικών εταιρειών, σημειώνει η εγκύκλιος.

H SARFT απαγόρευσε επίσης τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια τέτοιων προγραμμάτων. Οι ειδικοί για τα προγράμματα υγείας πρέπει να έχουν σχετική πιστοποίηση από τις υγειονομικές Αρχές.

Η εγκύκλιος επέβαλε, επίσης, περιορισμούς στη διάρκεια και τη μορφή των ιατρικών διαφημίσεων, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα λεπτό, ενώ οι διαφημίσεις, που είναι συγκαλυμμένες ως τηλεοπτικά προγράμματα, απαγορεύονται αυστηρά.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ