Το Brexit αυξάνει την πίεση στις κεντρικές τράπεζες να κάνουν παραπάνω πράγματα, τονίζεται στην ετήσια Σύνοδο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) .

Στην ετήσια έκθεση της BIS που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι οικονομολόγοι της προειδοποιούν ότι η νομισματική πολιτική πλησιάζει στα όριά της και οι ιθύνοντες θα πρέπει να σκεφθούν άλλους τρόπους για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη.

Στην έκθεση της BIS προτείνονται μια σειρά από μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι και να ενισχυθεί η ανάπτυξη με έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές και την χρηματοπιστωτική υγεία των τραπεζικών συστημάτων.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ