Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μπαν Γκι-μουν ζήτησε εκ νέου σήμερα Δευτέρα από το Συμβούλιο Ασφαλείας να ζητήσει επίσημα την έναρξη έρευνας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου στη Συρία.

Η διατύπωση ενός τέτοιου αιτήματος είχε εμποδιστεί το 2014 από τη Ρωσία και την Κίνα, κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο στο ΣΑ, μολαταύτα ο Μπαν αποφάσισε να καλέσει εκ νέου να υιοθετηθεί σχετικό ψήφισμα.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ