Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» ανακοινώνει ότι προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους κατά την περίοδο 2016 – 2017 σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προτίθεται να προσλάβει τέσσερις (4) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση διάρκειας έως 8 μήνες και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

  • 3 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο Μαζικό αθλητισμό, στον Αθλητισμό στα σχολεία και στον ελεύθερο χρόνο
  • 1 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην Ειδική Φυσική Αγωγή

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος», οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 62, στο Δημαρχείο Μεγαρέων, στο δημοτικό κατάστημα Νέας Περάμου και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ. Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» (www.irodoros.gr), ενώ η δημοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως 14:00, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος», οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 62, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν όριο ηλικίας 23 έως 65 ετών.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ