Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Οκτώβριο του έτους 2016, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμωνειδικότητες και αριθμό ημερομισθίων:

  • 1 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
  • 3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ
  • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
  • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
  • 2 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
  • 6 ΕΡΓΑΤΕΣ
  • 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το Δήμο και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Διοικητικών έως 13-10-2016.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ