Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας για την υλοποίηση της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

  • 6 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
  • 4 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
  • 1 ΔΕ Μάγειρας
  • 1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα
  • 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Τηλέφωνο: 210 6641414. ΑΙΤΗΣΕΙΣ εως 10 Οκτωβρίου.

www.e-dimosio.gr


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ