Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  «Αμαρυσία Αρτεμις» (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», διάρκειας έως 31/8/2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Συγκεκριμένα:

3 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων

1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

6 Δ.Ε. Μαγείρων/Μαγειρισσών

5 Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 9:00 έως 14:00.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 26/9/2016


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ