Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) άτομα, οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους νομούς Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας και Φλώρινας.

Πιο συγκεκριμένα:

2 άτομα της ειδικότητας ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (7ωρη ημερήσια απασχόληση)

4 άτομα της ειδικότητας ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ (7ωρη ημερήσια απασχόληση)

1 άτομο της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (πλήρους απασχόλησης)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως και 27/09/2016


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ