Την Αθήνα όρισε ως παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου για το 2018, η Unesco.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του διεθνούς Οργανισμού, η Αθήνα επιλέχτηκε για την πλούσια ποιότητα των δραστηριοτήτων της στο τομέα του βιβλίου ενώ το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με συγγραφείς, μεταφραστές και εικονογράφους έως συναυλίες, θεματικές εκθέσεις και ανάγνωση ποίησης.

Στόχος του προγράμματος της Unesco είναι να καταστήσει τα βιβλία προσβάσιμα στον πληθυσμό της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων.

Σημειώνεται ότι οι πόλεις που ορίζονται παγκόσμιες πρωτεύουσες βιβλίου από την Unesco, οφείλουν να  διοργανώνουν δραστηριότητες και να προωθούν τα βιβλία και την ανάγνωση.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ